Pro Bono Musicae

śp. Ryszard Florek (lutnictwo), Krzysztof Krzysztof (rzeźba, realizacja wideo), Andrzej Kucybała, (dyrygentura), Piotr Mroczkowski (realizacja i reżyseria dźwięku), Artur Pytlarz (reżyseria dźwięku), Bartłomiej Pyrzyk (fotografika), Piotr Sommer (poezja), Dominik Trębski (relizacja dźwięku), Marta Wiatrowska (tłumaczenie, obsługa wydarzeń), Agnieszka Żarczyńska (tłumaczenie, obsługa wydarzeń).

Serdecznie dziękujemy!