Pro Bono Musicae


edgeBank Zachodni WBK S.A.
Mecenas Pro Bono Musicae 2016

edgeGrupa ENERGA
Mecenas - Wajnberg 2016

edgeFundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Organ współfinansujący projekt „Mieczysław Wajnberg”


edgeEuRoPol GAZ s.a.
Mecenas EuRoPol GAZ Wajnberg 2016


Mecenat minionych wydarzeń:
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (2015)
Fundacja Banku Zachodniego WBK (2013)
Samorząd Województwa Śląskiego (2012)
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP (2012)
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (2012)
Miasto Bielsko-Biała (2012)
FIAT Auto Poland S.A. (2009-2012)
Goethe Institut w Krakowie (2012)
Institut Francais de Varsovie (2011)
Karcher Polska Sp. z o.o. (2009)
Fundacja BRE Banku (2009)

Darczyńcy prywatni:
Kazimierz Michalik, José Ignacio Estrada Torío, Elena Gragera i in.

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Małopolskiego (2013)
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP (2012)
Marszałek Województwa Śląskiego (2012)