Pro Bono Musicae

Boze Narodzenie AD 2013


Niech Duch Święty napełni Was Pokojem i Radością!

Życzenia wszelkiej pomyślności w Święta Bożego Narodzenia składa Stowarzyszenie "Pro Bono Musicae"

edge
Joahim Patinir - Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu, ok. 1518 - 1524, olej na desce. Własność The Mineeapolis Institute of Arts.

Do zobaczenia, mistrzu

W dniu 22 października 2013 r. odszedł wybitny lutnik, posiadający olbrzymią wiedzę i ponadprzeciętne zdolności artystyczne.

Mamy świadomość tego, jak wyjątkowym człowiekiem był Ryszard Florek, wielki przyjaciel Stowarzyszenia Pro Bono Musicae. Rodzina, przyjaciele i znajomi mistrza pożegnali go w piątek 25 października 2013 r. Cześć jego pamięci!

Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.

edge

Informacja

Informacja o dokonanym wyborze oferty w postępowaniu na dostawę usługi wynajmu długoterminowego samochodów osobowych CPV 34115200-8:

Zamawiający:
Stowarzyszenie "Pro Bono Musicae"
ul. Siemiradzkiego 23/1, 43-300 Bielsko-Biała,
KRS 0000333419, NIP: 547-211-00-75,

informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2013 r. dokonał wyboru spośród 1 ważnej oferty, która wpłynęła w wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie.

Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo uznano ofertę:

EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Rzemieślnicza 26, 30 -403 Kraków,
KRS: 0000434068; NIP: 677-004-66-33.Projekt pn. "Europa u bram" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2.

edge

Zapytanie

Treść zapytania ofertowego na dostawę usługi wynajmu długoterminowego samochodów osobowych CPV 34115200-8 z dnia 26 lipca 2013 r.:

Stowarzyszenie “Pro Bono Musicae” w Bielsku-Białej aktualnie wdraża współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt w ramach Działania 9.2, Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. “Europa u bram”, przeznaczony do realizacji w okresie od Lipca 2013 r. do 1 czerwca 2015 r. w trybie partnerskim, w którym liderem partnerstwa jest Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach - instytucja kultury samorządu województwa śląskiego, a partnerem odpowiedzialnym za realizację wskazanych zadań merytorycznych w projekcie jest Stowarzyszenie “Pro Bono Musicae” - organizacja pozarządowa prowadząca działalność statutową non-profit.

W związku z zakresem projektu, obejmującym obsługę częstych przewozów uczestników i personelu projektu w granicach województwa śląskiego, innych regionów, z dopuszczeniem państw ościennych, stowarzyszenie zamierza zamówić
usługę wynajmu długoterminowego łącznie trzech samochodów osobowych wraz z pakietem ubezpieczeniowym zawierającym kompleksową obsługę serwisową, przeglądy techniczne, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, opony letnie i zimowe wraz z wymianą i przechowywaniem, auto zastępcze, ubezpieczenie AC, NW, koordynację likwidacji szkód oraz Assistance na terenie całego kraju, w tym:
- dwóch samochodów ekonomicznych w kategorii kompaktowej spełniających następujące warunki techniczne: rok produkcji 2012 lub 2013, samochody bezwypadkowe, liczba miejsc o szacowanym poziomie spalania w cyklu mieszanym ≈ 5 l /100 km z minimalną pojemnością bagażnika ≈ 400 l, posiadających funkcje: klimatyzacja, czujniki parkowania, radioodtwarzacz CD/MP3, zestaw głośnomówiący Bluetooth.
- jednego samochodu komfortowego w kategorii VAN z możliwością przewożenia 7 pasażerów, posiadającego funkcje: klimatyzacja, czujniki parkowania - przód i tył, zestaw głośnomówiący Bluetooth, minimalny rozstaw osi 3100 cm. Rok produkcji 2011, 2012, lub 2013, samochód bezwypadkowy. Mile widziane we wszystkich pojazdach przyciemnione szyby, skórzana tapicerka, i felgi aluminiowe.

Średni miesięczny przebieg każdego z samochodów szacowany jest na poziomie 4000 km / samochód

Uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do ewentualnej możliwości wykonania usługi wynajmu przez Państwa podmiot, z możliwością realizacji usługi w wymiarze czasu 22 miesięcy (za okres od sierpnia 2013 r. do czerwca 2015 r.).

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Adrian Wieczorek, tel.: 693429515, e-mail: awieczorek@europaubram.pl. Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w odpowiedzi na korespondencję w terminie do 7 dni od daty otrzymania niniejszej wiadomości. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).Projekt pn. "Europa u bram" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2.

edge

Nowa inicjatywa

Pro Bono Musicae zaprasza wszystkich zainteresowanych, w szczególności uczniów, nauczycieli i kadrę zarządzającą placówek szkolnictwa muzycznego z terenów województwa śląskiego, do uczestnictwa w projekcie "Europa u bram", realizowanym w trybie systemowym przez Filharmonię Śląską im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Pro Bono Musicae" w Bielsku-Białej.

Więcej informacji już wkrótce pod adresem projektu: www.europaubram.plProjekt pn. "Europa u bram" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2.

edge

WydarzenieSerdecznie zapraszamy do udziału w nadchodzącym wydarzeniu edukacji mistrzowskiej pt.:
Mistrzowski Festiwal Muzyki "Pro Bono Musicae" VIII Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie, organizowanych w Krakowie, w dniach 26 lipca - 6 sierpnia 2013 r. Do udziału w nadchodzącej edycji zaproszono siedmiu wybitnych profesorów:

SKRZYPCE: Tomasz Tomaszewski (UdK Berlin), Yuri Volgin (ESMUC Barcelona / ESMRS Madryt)
WIOLONCZELA: Michal Dmochowski (ESMRS Madryt), Philippe Muller (CNSMD Paryż)
FORTEPIAN: Galina Egiazarova (ESMRS Madryt)
OBÓJ: Hansjorg Schellenberger (Berliner Philharmoniker / RNCM Manchester / ESMRS Madryt)
HARFA: Anna Margit-Suess (Berliner Philharmoniker / Sachrang Academy Chiemgau)

Koncerty w ramach kursów, z udziałem najbardziej utalentowanych uczestników kursów odbędą się:
1 sierpnia o godz. 19:00
3 sierpnia o godz. 19:00
4 sierpnia o godz. 19:00
w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie (os. Centrum E 2).

Koszt uczestnictwa czynnego (4 lekcje) wynosi: 1100 zł. Uczestnictwo bierne jest darmowe pod warunkiem zgłoszenia udziału (opcjonalny koszt wystawienia certyfikatu: 50 zł).
System rejestracyjny i pozostałe informacje dostępne są na naszej stronie: www.kursy-mistrzowskie.pl

edge
Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym przez Pana Marka Sowę - Marszałka Województwa Małopolskiego.

edge