PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia Pro Bono Musicae

Miroslaw Styczen
Mirosław Styczeń
Rok urodzenia: 1953


Działalność do roku 1989
W 1972 ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. B.Nowodworskiego w Krakowie. W latach 1972–1976 był studentem Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
We wrześniu 1980 wstąpił do "Solidarności", w grudniu 1980 został rzecznikiem prasowym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, następnie zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ "Solidarność" w Bielsku-Białej. Za prowadzoną działalność antykomunistyczną był zatrzymywany, objęty przesłuchaniami i wielokrotnymi rewizjami w domu i w pracy (ostatnia: X 1980). Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany z powodu działalności antykomunistycznej w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, następnie w Zakładzie Karnym w Łupkowie na okres od 13 grudnia 1981 do 6 czerwca 1982. Do 1986 był rozpracowywany przez Wydział V Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Bielsku-Białej w ramach operacyjnego rozpracowania o kryptonimie "Maj". W 1983 był współzałożycielem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej. W październiku 1988 przystąpił do jawnej Regionalnej Komisji Organizacyjnej "Solidarność".

Działalność polityczna po roku 1989
1989: Szef kampanii wyborczej Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w byłym województwie bielskim,
III 1989 - III 1990: Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Bielsku-Białej
1990-1994: Pierwszy niekomunistyczny wojewoda bielski
1991-1993: Wiceprezes Koalicji Republikańskiej
1993-1996: Wiceprezes Partii Konserwatywnej
1994-1998: Radny Miasta Bielsko-Biała z listy Koalicji dla Bielska-Białej
1997-2001: Członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
1997-2001: Poseł na Sejm RP z listy Akcji Wyborczej "Solidarność", członek sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Transportu i Łączności, przewodniczący sejmowej podkomisji nadzwyczajnej ds. prywatyzacji Polskich Linii Lotnicznych LOT S.A.
1998-2000: Prezes Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
1999-2001: Członek Zgromadzenia Parlamentarnego NATO (NATO Parliamentary Assembly), Komisji Obrony i Bezpieczeństwa Transatlantyckiego
2001 - 2002: Członek zarządu krajowego Przymierza Prawicy
Od 2001: Pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w Bielsku-Białej
W 2004 stworzył program gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami parlamentarnymi w 2005. W 2005 zawiesił członkowstwo w PiS i porzucił działalność polityczną.

Działalność gospodarcza
1991-1993 Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zakłady Piwowarskie w Żywcu S.A. 1994-1997 Doradca Prezesa Zarządu, Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. Doradca Prezesa Zarządu, Bank Inicjatyw Gospodarczych – Bank Gdański S.A. Od 2001 zarejestrowana prywatna działalność gospodarcza, w tym czasie współpraca z firmami m. in. z sektora IT, telekomunikacji, przetwórstwa spożywczego, przemysłu papierniczego, gazownictwa, wydobycia surowców mineralnych, drogownictwa i in. Pełni funkcje reprezentacyjne i doradcze w zarządach i organach nadzorczych spółek akcyjnych.

Działalność społeczna
Laureat Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji 1992.
Odznaczony m.in. Srebrnym Medalem "Za zasługi dla obronności kraju" 1991, Honorową Odznaką "Zasłużony dla Województwa Bielskiego 1992, "Krzyżem Wolności i Solidarności" 2012.
Od 1993 r. - Członek Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Członkostwo w organizacjach pozarządowych: Stowarzyszenie "Pro Filia" w Cieszynie, Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiebiorczosci w Bielsku-Białej, Fundacja Środkowoeuropejska w Warszawie. Od 2012 r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Pro Bono Musicae" w Bielsku-Białej.