Witamy na oficjalnej stronie Stowarzyszenia "Pro Bono Musicae".

Pro Bono Musicae jest pozarządową organizacją non-profit działającą od 2009 r. na terenie Polski i innych krajów. Naczelnym celem, dla którego stowarzyszenie zostało powołane, jest szerzenie wyjątkowych wartości kultury wyższej, w tym wzbogacanie wiedzy i umiejętności twórczych uczestników kultury w Polsce i poza Jej granicami.

W latach 2009 - 2014 zorganizowaliśmy w Polsce dziewięć edycji Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich "Pro Bono Musicae", w ramach których z naszego zaproszenia skorzystało ponad 800 młodych, utalentowanych muzyków z 30 krajów świata, w tym z UE ok. 200 i z Polski ok. 600 osób, współpracując z najwybitniejszymi profesorami muzyki klasycznej, reprezentującymi główne uczelnie muzyczne świata.

Korzystając z nabytego doświadczenia opracowaliśmy i wdrożyliśmy pierwszy polski program edukacji artystycznej współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny pod nazwą "Europa u bram", realizowany w latach 2013 - 2015 w trybie partnerskim z Filharmonią Śląską im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach - instytucją kultury samorządu województwa śląskiego. Beneficjentami tego projektu stało się 1280 uczennic i uczniów szkół muzycznych II st. województwa śląskiego.

Od 2015 r. Stowarzyszenie, poza projektami upowszechniania muzyki klasycznej ("Bach in the Subways Warszawa", "Mieczysław Wajnberg", "Musicians Dream", "Instrumenty Polskich Wirtuozów") zajmuje się również ewangelizacją ("Tehillah 2015", "Sons of Thunder PL") oraz upamiętnianiem wydarzeń o charakterze społeczno-niepodległościowym ("Nowy Łupków").