Pro Bono Musicae

Witamy na oficjalnej stronie Stowarzyszenia "Pro Bono Musicae".

Pro Bono Musicae jest pozarządową organizacją non-profit działającą od 2009 r. na terenie Polski i innych krajów. Naczelnym celem, dla którego stowarzyszenie zostało powołane, jest szerzenie wyjątkowych wartości kultury wyższej, w tym wzbogacanie wiedzy i umiejętności twórczych uczestników kultury w Polsce i poza Jej granicami.

Na podstawie analizy sytuacji rodzimej branży kultury i sztuki, posługując się diagnozą dokonaną przez członków Stowarzyszenia - artystów, uznanych wykładowców wyższych uczelni artystycznych, ludzi kultury i doświadczonych menadżerów - podjęliśmy w latach 2009 - 2013 działania w dziedzinie tzw. "mistrzowskiej edukacji artystycznej". Do współpracy zaprosiliśmy najwybitniejszych profesorów muzyki klasycznej, reprezentujących główne uczelnie muzyczne świata. W latach tych zorganizowaliśmy w Polsce dziewięć edycji Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich "Pro Bono Musicae", w ramach których z naszego zaproszenia skorzystało ponad 800 młodych, utalentowanych muzyków z 30 krajów świata, w tym z UE ok. 200 i z Polski ok. 600 osób.

Współpracując z prestiżowymi wyższymi uczelniami artystycznymi i prestiżowymi konkursami muzycznymi z Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Izraela, Wlk. Brytanii, USA, Francji, Węgier, Czech, Szwajcarii, Szwecji i Korei Płd. pozyskaliśmy doświadczenie, które umożliwiło nam opracowanie pierwszego w polskiego programu edukacji artystycznej współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny pod nazwą "Europa u bram", realizowanego w latach 2013 - 2015 w trybie partnerskim z Filharmonią Śląską im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach - instytucją kultury samorządu województwa śląskiego. Beneficjentami tego projektu stało się 1280 uczennic i uczniów szkół muzycznych II st. województwa śląskiego.

W roku 2015 Stowarzyszenie skoncentrowało działalność kulturotwórczą na ewangelizacji misyjnej. We współdziałaniu z władzami samorządowymi Powiatu Żywieckiego i Miasta Żywiec oraz wspólnotami chrześcijańskimi, w tym Rzymskokatolicką Parafią pw. św. Mikołaja Biskupa w Rychwałdzie k. Żywca, stworzono projekt "Tehillah". Pomysł na projekt zrodził się w oczekiwaniu na obchody jubileuszowego roku w Sanktuarium Franciszkańskim w Rychwałdzie k. Żywca. Idea projektu wiąże się z narastającą u ludzi współczesnych potrzebą dziękczynienia. Postawa ta z biegiem czasu zaczęła tracić swój prawdziwy wymiar wynikający z poszukiwania sensu życia i pragnienia tworzenia autentycznych relacji. Mając w głębi serca silne pragnienie budowania świata opartego na pokoju, sprawiedliwości i miłości organizatorzy postanowili stworzyć narzędzie, które w owocach swych dzieł mogłoby stać się przyczyną do usuwania barier kulturowych i wyznaniowych, pokonywania problemów społecznych i pojednywania ludzi skłóconych. Mecenasem "Dziękczynienia Tehillah 2015" została PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W roku 2016 rozpoczęto przygotowania do sfinalizowania dwóch projektów fonograficznych.
Projekt Czarny Diament ma na celu przywrócenie znaczenia polskiemu dziedzictwu narodowemu w dziedzinie muzyki klasycznej wykonywanej na instrumentach muzycznych należących niegdyś do słynnych polskich muzyków. Głównym mecenasem projektu jest Bank Zachodni WBK S.A.
Projekt Mieczysław Wajnberg ma przedstawić twórczość wybitnego kompozytora XX w. o korzeniach hebrajsko-polskich. Mecenasami projektu są: Grupa ENERGA, oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.